Terug naar voorpagina

Privacyverklaring

Privacyverklaring

TreinPunt.NL, gevestigd aan:
Picassoweg 77
1328KL ALMERE
Nederland,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.treinpunt.nl
TreinPunt.NL
Picassoweg 77
1328KL ALMERE
Nederland +31 6 11703523

Voor alle vragen ten aanzien van deze Privacyverklaring kun je contact opnemen doormiddel van het versturen van een e-mail naar info@treinpunt.nl.

Deze Privacyverklaring geldt voor alle onderdelen van TreinPunt.NL met uitzondering van de Webshop. Voor de Webshop geldt een andere Privacyverklaring, omdat we voor de uitvoering van die dienstverlening andere persoonsgegevens van je verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
TreinPunt.NL verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Bij de registratie van een account op het Forum, heb je zelf de keuze om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
-   Geboortedatum;
-   Woonplaats (op het forum aangeduid als “locatie”);
-   Geslacht;
-   Steam Gebruikerrsnaam;
-   Skype gebruikersnaam;
-   Facebook gebruikersnaam;
-   Twitter gebruikersnaam;
-   Google+ gebruikersnaam;
-   LinkedIn gebruikersnaam;
-   Youtube gebruikersnaam;
-   Flickr gebruikersnaam;
-   Twitch gebruikersnaam

Het verstrekken van bovenstaande (persoons)gegevens is niet verplicht en optioneel.

Er zijn ook een aantal gegevens die we automatisch verwerken bij het registreren van een account op het Forum. Het gaat dan om de volgende gegevens:

-   E-mailadres
-   IP Adres
-   Gebruikersnaam (opmerking: je bepaalt zelf of je een gebruikersnaam kiest die herleidbaar is naar jou in persoon. Het staat je vrij om een gebruikersnaam te kiezen die niet herleidbaar naar jou is).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
TreinPunt.NL verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@treinpunt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TreinPunt.NL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming
TreinPunt.NL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TreinPunt.NL) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
TreinPunt.NL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Accounts die langer dan twee jaar niet actief zijn, verwijderen wij automatisch. Het staat je uiteraard vrij om daarna opnieuw te registreren. 

Delen van persoonsgegevens met derden
TreinPunt.NL verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TreinPunt.NL gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt de gegevens die je met ons deelt inzien in je persoonlijke account. Dit geldt niet voor je IP-adres.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TreinPunt.NL en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@treinpunt.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 werkdagen, op jouw verzoek .

TreinPunt.NL wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TreinPunt.NL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@treinpunt.nl.