Can we help you?


Please search the forums before asking a question. It may be answered already.

 error Irisbus-Citelis

*
Blokkendoos
90 posts
error Irisbus-Citelis
« on: Monday 30 June, 2014, 02:42:15 »
ik heb deze bus in me omsi volder gezet en krijg steeds error Zugriffsverletzung bei adresse 004fd784 in modul omsi.exe lesen von adresse 22e69b14 kan iemand me zeggen hoe ik dit kan oplossen???
bedankt alvast