(TS2017) Schagen - HoornNederlands
Scenario bestemd voor Noord West Nederland v5
Met scenarioscript (lua) en RIS berichten.
Ons MSTS/RW team willen je laten zien wat er allemaal mogelijk is in een scenario!
Bekijk het eens goed en geniet ervan. Mocht je vragen hebben over het een of ander, dan horen wij dit graag.

Je rijdt een extra trein van Schagen naar Hoorn
Je zult regelmatig moeten wachten op het reguliere verkeer.
In Hoorn staat divers, oud, materiaal opgesteld
Geniet ervan. succes  

Engels
Scenario destined for North West Netherlands v5
With scenario script (lua) and RIS messages.
Our MSTS / RW team wants to show you what's possible in a scenario!
Check out and enjoy it. If you have questions about something, then we would like to hear this.

You drive an extra train from Schagen to Hoorn
You will have to wait regularly for regular traffic.
In Hoorn there are various old, material material
Enjoy it. success

German

Szenarien für die Nord-West-Niederlande v5
Mit Szenario-Skript (LUA) und RIS-Meldungen.
Unser MSTS / RW-Team möchte Ihnen zeigen, was in einem Szenario möglich ist!
Sehen Sie es gut und genießen Sie es. Wenn Sie Fragen zu diesem oder jenem haben, dann lassen Sie es uns wissen.

Sie fahren mit dem Sonderzug von Schagen Hoorn
Sie werden regelmäßig für den normalen Verkehr warten müssen.
Hoorn ist vielfältig, alt, Material hergestellt
Genießen Sie es. Erfolg

Link to share
You must be a member to access the downloads. Please Login or Register.

Download Files ScreenshotsPowered by SMF Downloads Directory v1.1 © 2009-2011 | Created by SMFPacks.com