(TS20xx) Andrea66: Pack Lampposts
Het pakket bestaat uit 4 stationslantaarnpalen (1 dubbel en 3 single), 4 straatlantaarnpalen (2 dubbel en 2 single), deze laatste ook in de versie zonder licht, 1 te gebruiken voor groot vierkant, 2 lichtpunten te gebruiken waar nodig en eindelijk de megafoon die in het station moet worden gebruikt voor de aankondiging.

Installeren:
Gebruik de Utilities van TS20xx om het .rwp-bestand te installeren.
zie Readme voor meer info


The pack includes 4 station lampposts (1 double and 3 single), 4 street lampposts (2 double and 2 single) these last also in the version without light, 1 to be used for large square, 2 light point to be used where needed and finally the megaphone to be used in the station for the announcement.

Install:
Use the Utilities of TS20xx to install the .rwp file
see Readme for more info


Das Paket enthält 4 Stationslaternen (1 Doppel- und 3 Einzel-), 4 Straßenlaternen (2 Doppel- und 2 Einzel-), die auch in der Version ohne Licht verwendet werden können. 1 für große Quadrate, 2 Lichtpunkte, die bei Bedarf verwendet werden können Endlich das Megaphon, das in der Station für die Durchsage verwendet werden soll.

Installieren:
Verwenden Sie die Utilities von TS20xx, um die .rwp-Datei zu installieren
Siehe Readme für weitere Informationen


Auteur: Andrea66
Bestandsgrootte: 1.304.250
Content: 14 items
Version: 1.2
Bestandstype: .rar
FileID: RW_2721
Readme is in: English & Italiano
Website: http://www.codadeltreno.com

Link to share

Download Files Download FilesDownload Files ScreenshotsPowered by SMF Downloads Directory v1.1 © 2009-2011 | Created by SMFPacks.com