(TS20xx) Andrea66: Pack Enel
Dit pakket bevat 5 hoogspanningsmasten, 6 betonnen middenspanningspolen en 1 ijzeren middenspanningsboom, ontwerp is van het Italiaanse Enel-distributienetwerk.
Het omvat ook de draadhok om ze aan te sluiten, in een drievoudige kabelversie (alleen voor pylon type A02), in de enkele versie voor alle andere, en een kleinere voor de extra kabel bovenop een aantal van hen.
Shape is van Italiaans distributienetwerk beheerd door Enel.

Installeren:
Gebruik de Utilities van TS20xx om het .rwp-bestand te installeren.
zie Readme voor meer info


This pack includes 5 high tension pylons, 6 concrete mid tension poles, and 1 iron mid tension pole, design is from the Italian Enel distribution network.
It includes also the wire loft to connect them, in a triple cable version (only for pylon type A02), in the single version for all the other, and a smaller one for the additional cable on top of some of them.
Shape is from Italian distribution network managed by Enel.

Install:
Use the Utilities of TS20xx to install the .rwp file
see Readme for more info


Dieses Paket enthält 5 Hochspannungsmasten, 6 Beton-Mittelspannungsmasten und 1 Eisen-Mittelspannungsmaste. Das Design stammt aus dem italienischen Enel-Vertriebsnetz.
Es enthält auch den Drahtboden, um sie zu verbinden, in einer Dreifachkabelversion (nur für Pylon Typ A02), in der Einzelversion für alle anderen und einer kleineren Version für das zusätzliche Kabel über einigen von ihnen.
Shape stammt aus dem italienischen Vertriebsnetz von Enel.

Installieren:
Verwenden Sie die Utilities von TS20xx, um die .rwp-Datei zu installieren
Siehe Readme für weitere Informationen


Auteur: Andrea66
Bestandsgrootte: 2.154.687
Content: 17 items
Version: 1.2
Bestandstype: .rar
FileID: RW_2715
Readme is in: English & Italiano
Website: http://www.codadeltreno.com

Link to share

Download Files Download FilesDownload Files ScreenshotsPowered by SMF Downloads Directory v1.1 © 2009-2011 | Created by SMFPacks.com