(TS20xx) Andrea66: Pack Signals RI FS
Het pakket is gemaakt om nieuwe scripts te introduceren om compatibiliteitsproblemen met de To-Ba-route te elimineren. Om te voorkomen dat de bestaande routes worden betrokken, is het pakket gescheiden van het originele pakket gemaakt door Marco70 en gepubliceerd onder de RSItalia-provider en beschikbaar voor download op verschillende sites, waaronder de Rotabili Italiani-website. De originele 3D-modellen zijn, net als in het vorige pakket, gemaakt door Giovanni Grasso en Pasquale Nicolardi en zijn alleen in dit pakket teruggeplaatst voor de reden die hierboven is uitgelegd. Het pakket bevat ook "statische" versies van bijna alle signalen ingesteld op rood, die kunnen worden gebruikt in combinatie met lofttracks (zie Loft Track Pack). Signalen geven het Italiaanse systeem weer.

Installeren:
Gebruik de Utilities van TS20xx om het .rwp-bestand te installeren.
zie Readme voor meer info


The pack was created to introduce new scripts to eliminate some compatibility issues with the To-Ba route. To avoid involving the existing routes, the pack has been separated from the original pack created by Marco70 and published under RSItalia provider and available for download at various sites, including the Rotabili Italiani website. The original 3D models are, as in the previous pack, created by Giovanni Grasso and Pasquale Nicolardi and have only been reinserted in this pack for the reason explained above. The pack also contains “static” versions of almost all signals set to red, which can be used in combination with loft tracks (see Loft Track Pack). Signals are reflecting the Italian system.

Install:
Use the Utilities of TS20xx to install the .rwp file
see Readme for more info


Das Paket wurde erstellt, um neue Skripte einzuführen und einige Kompatibilitätsprobleme mit der To-Ba-Route zu beseitigen. Um die bestehenden Routen nicht in Mitleidenschaft zu ziehen, wurde das Paket von dem von Marco70 erstellten Originalpaket getrennt und unter dem RSItalia-Anbieter veröffentlicht. Es kann auf verschiedenen Websites, einschließlich der Rotabili Italiani-Website, heruntergeladen werden. Die ursprünglichen 3D-Modelle wurden wie im vorherigen Paket von Giovanni Grasso und Pasquale Nicolardi erstellt und nur aus dem oben erläuterten Grund in dieses Paket eingefügt. Das Paket enthält auch „statische“ Versionen von fast allen auf Rot gesetzten Signalen, die in Kombination mit Loft-Tracks verwendet werden können (siehe Loft-Track-Paket). Signale spiegeln das italienische System wider.

Installieren:
Verwenden Sie die Utilities von TS20xx, um die .rwp-Datei zu installieren
Siehe Readme für weitere Informationen


Auteur: Andrea66
Bestandsgrootte: 5.848.149
Content: 50 items
Version: 2.2
Bestandstype: .rar
FileID: RW_2714
Readme is in: English & Italiano
Website: http://www.codadeltreno.com

Link to share

Download Files Download FilesDownload Files ScreenshotsPowered by SMF Downloads Directory v1.1 © 2009-2011 | Created by SMFPacks.com