(TS20xx) Freiburg - Basel Reloaded v1.1
Gratis update voor de Freiburg - Basel add-on, beschikbaar op TreinPunt.NL. Deze update is niet door Aerosoft, de leverancier van de add-on Freiburg - Basel, gemaakt. Voor eventuele problemen of vragen kun je daarom uitsluitend op TreinPunt.NL terecht of bij de auteur van de update.
In deze update zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

- Nieuwe Ks-signalen in het centraal station van Freiburg, Weil am Rhein (Basel Bad Rbf.) En op het oude gedeelte van Abzw, Schliengen naar Effringen-Kirchen
- nieuwe HVAC-signalen in het gebied Haltingen Abzw
- volledig nieuwe industriële magneten op bijna de hele route
- Installatie van track locks
- Verbeterd of vervangen alle defecte of onjuiste originele signalen
- echte signalisatie bij Zsig. en Asig. mogelijk in een geleidebaan (bakenfunctie) Dit moet echter in het scenario via worden gedaan. Triggers zijn geactiveerd!
- Corrigeert verkeerde objecten zoals Indusi of de bewegwijzering
- meer spoorverlichting in Basel Bad Rbf. toegevoegd
- origineel bedrijfslogo toegevoegd (container / vrachtwagen / winkels)
- Lf panelen volledig vervangen
- LZB Teilblockmodus ingesteld, dit moet je echter in het scenario activeren, zelfs door de HpX Trigger bij de signalen!

Het donker schakelen van de signalen werkt alleen met de Ks en de Hvk-signalen, de oude HV gaan niet!
Het geheel is nog niet 100% functioneel, dus je moet foutieve advertenties verwachten.
Verder zijn hier en daar kleine dingen aangepast op de baan ...

Lees de bijgevoegde twee readme!
Overigens is het wachtwoord ook daar, dus schrijf me er niet over, maar lees de readme!
Geen ondersteuning voor dingen die duidelijk in de readme zijn!Free update for the Freiburg - Basel add-on, available on TreinPunt.NL. Webshop. This update is not supported by the supplier of the original add-on Aerosoft. Questions and problems can be only posted on the TreinPunt.NL forum or via e-mail of the author of this update.
This update brings you the following changes and improvements:

- New Ks signals in Freiburg Central Station, Weil am Rhein (Basel Bad Rbf.) and on the old section from Abzw. Schliengen to Effringen-Kirchen
- new HVAC signals in the area Haltingen Abzw. SFS
- completely new industrial magnets on almost the whole route
- Installation of track locks
- Improved or replaced all incorrect or incorrect original signals
- real signaling at Zsig. and Asig. possible in a guideway (beacon function) However, this must be done in the scenario via. Triggers are activated!
- corrects wrong objects such as Indusi or the signage
- more track lighting in Basel Bad Rbf. added
- original company logo added (container / truck / shops)
- Lf panels completely replaced
- LZB Teilblockmodus set up, this you must activate however in the scenario even by the HpX Trigger at the signals!

The dark switching of the signals works only with the Ks and the Hvk signals, the old HV do not go!
The whole is not yet 100% functional, so you have to expect erroneous ads.
Furthermore, little things have been adjusted here and there on the track ...

Please read the attached two readme!
Incidentally, the password is also there, so do not write to me about it, but read the readme!
No support for things that are clearly in the readme!Auteur: Matthias J (Rail Designs)
Bestandsgrootte: 104.524.614
Bestandstype: .zip
FileID: RW_2553
Readme is in: Deutsch (Only)
Website: https://www.raildesigns.de/

Benodigde payware/Required payware
Freiburg - Basel

Benodigde Freeware/Required freeware
[SBS] H/V Kompaktsignale 1.2
[SBS] Gleissperrenset 1.0
[SBS] PZB Magnete 1.2
[SBS] H/V Signale 48 - 59
KS-Signale V8.1 (SignalTeam)
Deutsche KS-Signale V7.3

Changelog:
Version 1.1
- Track 2 and 4 in Freiburg Hbf are now divided by a Ls with Kennlichtfunktion
- in Freiburg Hbf are now the matching "Lorenz 90" Ls
- in Müllheim are now the matching "Lorenz 60" Ls
- Fixed a handful of OL errors
- In Basel Bad Bf. the incorrectly set "7" La shortly after the insertion away
- The ZZA of the KI train has been extended by 3 goals, outsourced and re-sorted (update of the scenarios necessary!)
- the LZB Dunkelschaltungstrigger all removed again, as these only caused errors in the LZB & PZB operation
- Added a Quick Drive game (Thanks to BR-218 for that!)
Furthermore, even here and there on the track were still little things adjusted ...

Link to share
You must be a member to access the downloads. Please Login or Register.

Download Files ScreenshotsPowered by SMF Downloads Directory v1.1 © 2009-2011 | Created by SMFPacks.com