(TS2018) HLD 6323 1.0 (STATIC)
Voor deze repaint heb je de HLD 6255 Infrabel 1.1.0 nodig!

De HLD 62/63 is een Belgische locomotief met dieselelektrische aandrijving uit de jaren 1960. Er zijn tussen 1961 en 1966 in totaal 136 exemplaren geleverd.
Ze werden gebruikt ter vervanging van de laatste stoomlocomotieven, op lijnen waar geen bovenleiding was.

Installeren:
Maak een tijdelijke map naar keuze en kopieer het ZIP-bestand
Unzip dit bestand
Gebruik de Utilities van TS20xx om het .rwp-bestand te installeren
* Deze trein is STATISCH en niet berijdbaar!


For this repaint, you need the HLD 6255 Infrabel 1.1.0!

The HLD 62/63 is a Belgian locomotive with diesel-electric engine from the 1960s. Between 1961 and 1966 a total of 136 locomotive were delivered.
They were used to replace the last steam locomotives, on lines where there was no overhead line.

Install:
Create a temporary folder of your choice and copy the ZIP file
Unzip this file
Use the Utilities of TS20xx to install the .rwp file
* This train is STATIC and not driveable!


Fur dieses Repaint Sie haben die HLD 6255 Infrabel 1.1.0 benötigt!

Die HLD 62/63 ist eine belgische Lokomotive mit dieselelektrischem Motor aus den 1960er Jahren. Zwischen 1961 und 1966 wurden insgesamt 136 Lokomotiven ausgeliefert.
Sie wurden verwendet, um die letzten Dampflokomotiven auf den Leitungen zu ersetzen, wo es keine Oberleitung war.

Installieren:
Erstellen Sie einen temporären Ordner Ihrer Wahl und kopieren Sie die ZIP-Datei
Entpacken Sie diese Datei
Verwenden Sie die Utilities von TS20xx, um die .rwp-Datei zu installieren
* Dieser Zug ist STATISCH und nicht fahrbar!


Auteur: Alain Noël (YellowCat)
Bestandsgrootte: 1.423.467
Bestandstype: .zip
FileID: RW_2471
Readme is in: Français

Link to share

Download Files Download FilesDownload Files ScreenshotsPowered by SMF Downloads Directory v1.1 © 2009-2011 | Created by SMFPacks.com