(TS2018) HLD 6255 Infrabel 1.1.0
HLD 6255 Infrabel 1.1.0

De HLD 62/63 is een Belgische locomotief met dieselelektrische aandrijving uit de jaren 1960. Er zijn tussen 1961 en 1966 in totaal 136 exemplaren geleverd.
Ze werden gebruikt ter vervanging van de laatste stoomlocomotieven, op lijnen waar geen bovenleiding was.
In 2003 zijn ze buiten dienst gesteld door de NMBS. Veel locomotieven zijn overgedragen aan infrastructuurbeheerder Infrabel. Zo als de HLD 6255.

Installeren:
Maak een tijdelijke map naar keuze en kopieer het ZIP-bestand
Unzip dit bestand
Gebruik de Utilities van TS20xx om het .rwp-bestand te installeren
* Deze trein maakt gebruikt van een AZERTY toetsenbordindeling!


HLD 6255 Infrabel 1.1.0

The HLD 62/63 is a Belgian locomotive with diesel-electric engine from the 1960s. Between 1961 and 1966 a total of 136 locomotive were delivered.
They were used to replace the last steam locomotives, on lines where there was no overhead line.
In 2003 they were taken out of service by the NMBS. Many locomotives have been transferred to infrastructure manager Infrabel. Like the HLD 6255.

Install:
Create a temporary folder of your choice and copy the ZIP file
Unzip this file
Use the Utilities of TS20xx to install the .rwp file
* This train uses an AZERTY keyboard layout!


HLD 6255 Infrabel 1.1.0

Die HLD 62/63 ist eine belgische Lokomotive mit dieselelektrischem Motor aus den 1960er Jahren. Zwischen 1961 und 1966 wurden insgesamt 136 Lokomotiven ausgeliefert.
Sie wurden verwendet, um die letzten Dampflokomotiven auf den Leitungen zu ersetzen, wo es keine Oberleitung war.
Im Jahr 2003 theywere außer Betrieb durch die SNCB genommen. Viele Lokomotiven wurden an Infrastrukturbetreiber Infrabel übergeben. Wie der HLD 6255.

Installieren:
Erstellen Sie einen temporären Ordner Ihrer Wahl und kopieren Sie die ZIP-Datei
Entpacken Sie diese Datei
Verwenden Sie die Utilities von TS20xx, um die .rwp-Datei zu installieren
* Dieser Zug verwendet ein AZERTY-Tastaturlayout!


Auteur: Alain Noël (YellowCat)
Bestandsgrootte: 12.854.963
Bestandstype: .zip
FileID: RW_2469
Readme is in: Français

Link to share

Download Files Download FilesDownload Files ScreenshotsPowered by SMF Downloads Directory v1.1 © 2009-2011 | Created by SMFPacks.com