Disclaimer

Trein Punt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van Trein Punt. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Trein Punt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Trein Punt. Trein Punt behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene site- en forumregels van Trein Punt.

1 Gebruikersnaam en wachtwoord
Tijdens de registratie bij Trein Punt kun je zelf een gebruikersnaam kiezen mocht dit nodig zijn. Als de naam al bestaat moet u zelf met een alternatief komen. Je gebruikersnaam vormt in combinatie met het wachtwoord dat je zelf kiest jouw sleutel om toegang te krijgen tot de diensten van Trein punt. Als je jouw wachtwoord kwijt bent, kun je dit via de link 'wachtwoord vergeten' aangeven. Trein Punt stuurt je dan de gegevens om een nieuw wachtwoord aan te vragen. Bij registratie als lid van Trein Punt NL dient u de volgende voorwaarden in acht te nemen:
- Er mag per IP adres slechts 1 account worden aangemaakt.
- Indien er meerdere personen via hetzelfde IP adres een account willen aanmaken dient U voorafgaand contact op te nemen met de webmaster of mede-webmaster voor goedkeuring.
Indien er zonder goedkeuring toch meerdere accounts worden aangemaakt via hetzelfde adres zullen deze zonder voorafgaande waarschuwing door de webmaster of mede-webmaster worden verwijderd en zal het IP adres voor de periode van een maand geblokkeerd worden.

2 Andere gegevens
Elke server (zowel onze downloadserver, als onze webserver) waar je op inlogt, registreert gegevens over het verbruik, het IP-adres, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. Trein Punt gebruikt deze informatie om haar diensten te beheren en om te kijken waar interesses liggen, zodat we onze diensten nog beter kunnen afstemmen op de wensen van onze gebruikers.

3 Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten van een computer die een website bezoekt. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van je pc en zorgen ervoor dat je gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web, omdat eerder bezochte websites je computer 'herkennen'. Je hoeft dus, als je deze sites opnieuw bezoekt, niet steeds opnieuw dezelfde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. Je kunt je browser zo instellen, dat deze geen cookies accepteert of dat je wordt gewaarschuwd als cookies aan je pc worden verzonden. Het is mogelijk dat bij het weigeren van cookies, bepaalde diensten en delen van de website van Trein Punt niet of niet goed werken.

4 Informatie aan derden
Trein Punt verstrekt geen informatie aan derden zonder jouw toestemming tenzij zij juridisch gerechtigd of verplicht is om dit te doen (bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of bij het voorkomen van fraude of andere delicten).

5 Downloaden van Forum/Site.
Als geregistreerd lid van van site/forum kunt U gebruik maken van de mogelijkheid van het gratis downloaden wat op site/forum wordt aangeboden. Voor de aangeboden downloads is door de auteurs toestemming verleent aan Trein Punt NL om deze aan te mogen bieden op onze site. Alle downloads zijn ©opyright van de betreffende auteur en dienen ook als zodanig behandeld te worden. Bij misbruik zal de mogelijkheid tot het downloaden van de site ontzegd worden.

Alle inhoud op Trein Punt, gemaakt door derden, is geplaatst onder de bepalingen van de GNU Free Documentation License, versie 1.2 of iedere latere versie uitgegeven door de Free Software Foundation. Niets van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt prive van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online).